هزینه قرارداد EPC

هزینه قرارداد epc
5/5 - (3 امتیاز)

پرداخت هزینه قرارداد معمولاً به صورت مرحله ای صورت می پذیرد ابتدا یک وثیقه تودیع می شود و سپس پرداخت ها به پیمانکار  ای پی سی  به صورت مرحله ای و بر مبنای رسیدن به نقاط معینی از پیشرفت صورت می گیرد برای مثال: انجام قسمت معین و مهمی از کار یا تامین تجهیزات مهمی از یک کار به عنوان نقاط مهم شناخته می شوند یا از طریقی دیگر میزان کار انجام شده را با هزینه قرارداد تطبیق می دهند و از طریق این امر میزان سهمی که باید پرداخت شود را محاسبه می کنند.

پرداخت هزینه می تواند به صورت مستقیم از طریق تأمین کنندگان مالی به پیمانکار ای پی سی داده شود و لازم نیست که حتما این پول از حساب شرکت پروژه عبور کند و به پیمانکار پرداخت شود. اگرچه که به طور معمول این قرارداد قیمتی ثابت دارد اما استثناهایی هم براین امر وجود دارد برای مثال:

1.اگر شرکت پروژه طراحی مورد نظر یا فعالیت مورد نظر پروژه را تغییر دهد یا عناصری جدید به آن اضافه نماید.

2.اگر ریسک های مالک باعث شود که هزینه های اضافی بوجود بیاید برای مثال: مالک با ریسک خود یک پروژه را دیرتر شروع کند.

3.اگر هزینه های اضافی به علت تأخیر ناشی از کشف فسیل ها یا آثار باستان شناسی بوجود بیاید.

4.اگر تغییرات قانونی باعث تغییر طراحی یا نحوه ساخت یک پروژه بشوند.

پیمانکار EPC معمولا برای تمام مشکلات جغرافیایی محل ساخت که باعث افزایش هزینه ها می باشند مسئول می باشد اگرچه که این پیمانکار می تواند مسئولیتی در قبال پروژه هایی که در محل معادن صورت می‌گیرند را نپذیرد بدین دلیل که به شرایط زیر زمینی و امکان ساخت پروژه در چنین مکان هایی عدم قطعیت وجود دارد.

 نحوه تعیین قیمت از طرف پیمانکار ای پی سی در اصل ربطی به شرکت پروژه ندارد که یک قیمت مشخص را باید بپردازد اما ممکن است که در مواردی پیمانکار ای پی سی  مجبور شود هزینه ها را به دلایل مالیاتی به تفکیک منتشر نماید.

تاریخ آغاز کار

مهندس مشاور باید تاریخ آغاز را حداقل 7 روز پیش از آن تاریخ به پیمانکار اعلام کند مگر آنکه در شرایط خصوصی به گونه ی دیگری تعیین شده باشد تاریخ آغاز ظرف 42 روز پس از تاریخی که پیمانکار نامه پذیرش را دریافت می کند خواهد بود.

پیمانکار باید طراحی و اجرای کارها را در زودترین زمان معقول و ممکن پس از تاریخ آغاز شروع کرده و سپس بدون تأخیر و با سرعت مناسب کارها را پیش ببرد.

شروع فعالیت ها

به طور معمول بین زمان امضا قرارداد ای پی سی و زمانی که تصمیمات مالی به نتیجه می رسد فاصله ای وجود دارد و معمولا پیمانکار ای پی سی تا زمانی که اطمینان حاصل نماید که تأمین مالی ممکن شده است شروع به فعالیت نمی‌کند. بنابراین در قرارداد ای پی سی یک اطلاعیه برای شروع به کار تدارک می بینند که اطلاعیه رسمی می باشد مبنی بر شروع فعالیت ها  (NTP) که توسط شرکت متعهد پروژه در پایان مباحث مالی صادر می گردد.در چنین مواردی پایان پروژه یک دوره زمانی پس از صدور NTP  می باشد و دیگر یک تاریخ معین نمی باشد.

تأخیر در پایان مباحثات مالی می تواند بر قیمت قرارداد ای پی سی تاثیر بگذارد و بدین علت ممکن است که تاریخی به عنوان آخرین مهلت اعلام شروع به کار معین گردد که بعد از آن پیمانکار  ای پی سی ممکن است قیمت را افزایش داده یا دیگر حاضر به انجام قرارداد نباشد. مشابه با چنین وضعیتی تأخیر در شروع به کار هم ممکن است که به تأخیر در اتمام بی انجامد و پروژه را به کلی در معرض نابودی قرار دهد.

در چنین شرایطی ممکن است که اسپانسرها ریسک کرده و از پیمانکار ای پی سی تقاضا کنند که کار را با ضمانت آن ها شروع  کند با این فرض که مباحثات مالی به پایان می رسد و باعث می شود که ضمانت آنها در آن زمان از بین برود. برای چنین هدفی یک رویه اختیاری وجود دارد که در آن امور پی ان تی پی در قرارداد ای پی سی  گنجانده می شود چنین اموری می توانند هزینه کمی داشته باشند مثل طراحی اولیه کار یا هزینه زیادی داشته باشند مانند ثبت سفارش از طرف پیمانکار برای تأمین تجهیزات مورد نیاز.

شرکت پروژه باید حق فسخ قرارداد ای پی سی را داشته باشد اگر در نقطه ای تصمیم براین امر گرفته شود که نیازی به آغاز فعالیت های ساخت نیست که چنین امری با عنوان فسخ برای آسودگی شناخته می شود اما در مقابل این هم می تواند یک فرم توافق شده وجود داشته باشد که در ازای فسخ قرارداد به پیمانکار ای پی سی پرداخت غرامت صورت گیرد.

هزینه قرارداد

نظارت بر ساخت

اگرچه که پیمانکار ای پی سی مسئول ساخت پروژه می باشد با این وجود شرکت پروژه در تمامی مراحل بر روند ساخت به صورت دقیق نظارت می کند تا ازین امر که پروژه کاملا بر طبق مشخصات توافق شده به پیش می رود اطمینان یابد. یک شرکت مهندسی معمولاً از طرف مالک مامور می شود که مشخصات پروژه را به دست آورد تا از این طریق کمک کند برای شروع پروسه مناقصه و مذاکره قرارداد ای پی سی  و پس از آن بر نحوه کار پیمان کار ای پی سی  نظارت کند و همچنین درخواست پرداخت پول از طرف پیمانکار را بررسی کند تا اطمینان حاصل شود که طبق برنامه ساخت می باشد حتی ممکن است مهندسی از طرف تأمین کننده مالی هم دراین مورد برای اطمینان حاصل کردن استفاده گردد.

در قرارداد ای پی سی ممکن است شرط شود که یک شرایط بازرسی وجود داشته باشد که اطمینان حاصل شود قسمت های مختلف کار به صورت صحیحی انجام پذیرفته‌اند علاوه بر این افراد اساسی و کلیدی قرارداد ای پی سی بدون مجوز شرکت پروژه قابل تغییر نیستند.

تکمیل

قرارداد ای پی سی تعیین می کند که در چه شرایطی پروژه از نظر شرکت تکمیل می باشد. چنین امری معمولا همراه با بازرسی می باشد تا مشخص گردد که آیا پیشرفت پروژه مطابق استانداردهای از پیش توافق شده بوده است یا خیر. تکمیل معمولا چندین مرحله دارد:

تکمیل مکانیکی:

عبارت است از زمانی که پروژه آماده تست می باشد.

قبولی اولیه (سی او دی ):

نقطه ای می باشد که درآن پروژه انجام شده اصول اساسی قرارداد ای پی سی را رعایت نموده است و در این زمان پروژه برای بهره برداری به شرکت پروژه منتقل می گردد.

قبولی نهایی:

که بر مبنای تیک خوردن و انجام تمامی کارهای موجود در لیست بازرسی پروژه می باشند.

مهندسی که از طرف تأمین کننده های مالی معرفی می شود معمولا در پروسه اطمینان ایجاد کردن نسبت به تکمیل یک پروژه شرکت می کند در قرارداد ای پی سی یک زمان نهایی برای COD مشخص میگردد و فقط تحت شرایط محدودی این زمان قابل تمدید است اگر که تأخیراتی نسبت به کار پیمانکار ای پی سی در شرایط ذیل اتفاق بی افتد:

شرکت پروژه نتواند تعهدات خودش را تحت قرارداد ای پی سی  انجام بدهد.

کشف فسیل،آثار باستان شناسی یا آلودگی در محل ساخت که ناشی از پیمانکار ای پی سی نباشد و باعث تأخیر در روند پروژه شود.

مدت تکمیل

پیمانکار باید همه ی کارها و هر بخش در صورت وجود را در ظرف مدت تکمیل برای کارها یا مدت تکمیل آن بخش  بر حسب مورد تکمیل کند از جمله ی آن ها:

الف.گذراندن موفقیت آمیز آزمایش های زمان تکمیل.

ب. انجام کامل همه کارهایی که در پیمان به منظور تحویل گرفتن کارها یا هر بخش تکمیل محسوب شود.

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.

آخرین پادکست ها
جدیدترین محصولات

قرارداد دورکاری با مدت معین قرارداد دورکاری با مدت معین، همانط...

71,000 تومان

قرارداد کار موقت با مدت معین قرارداد کار موقت با مدت معین همان...

71,000 تومان

قرارداد کار ساعتی با مدت معین قرارداد کار ساعتی با مدت معین هم...

69,900 تومان

مقدمه در رابطه با تمکین زوجه اگر شما با ماده‌ها و تعاریف موجود...

69,900 تومان
مقالات مرتبط

آیا می‌دانید اسناد تجاری بین المللی و انواع اسناد تجارت خارجی کدامند؟ یکی از معاملات بسیار مهم، م...

یکی از موارد بسیار مهم در سندهای تجاری، سرقت اسناد تجاری + آثار مفقودی و گم شدن و اتلاف اسناد تجا...

نمونه قرارداد پیمانکاری کناف نمونه قرارداد پیمانکاری کناف یکی از مهمترین و پرکاربردترین نوع قر...

دیدگاه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دلیل بازگشت وجه