حقوق جزا و جرم شناسی

نظر به  به افزایش جرایم ر جامعه، سازمان های مختلف برای رسیدگی به پرونده های قضایی در کشور پیش بین...

ترمینیشن یا قاچاق صوت اصولا در زمانی رخ می‌دهد که اشخاص با استفاده از پهنای باند سیستم تماس تلفنی...

شاخص های فعالیت مشکوک در معاملات محصولات / مشتری Transactions do not have apparent economic ratio...

شناسایی کامل در زمان گشایش حساب و ارائه خدمات 1-در مورد منبع دارایی ها و درآمد مشتری تحقیق کنید ت...

اشخاصی که تسلط به حقوق و متون قانونی آن ها مشخص شده باشد و به عبارت دیگر تسلط به امور حقوقی داشته...

استشهاد در معنای لغوی شامل، شاهد آوردن، طلبیدن شهادت، بیانات شخص یا اشخاصی را به عنوان شهود ذکر ک...

در عصر حاضر بهره‌جویی از فضای مجازی و اینترنت لحظه به لحظه درحال افزایش است. این محیط جدید و بزرگ...

معرفی شکوائیه شکوائیه در حقیقت درخواستی است که از طریق آن فرد یا گروهی از افراد که از حادث شدن یک...

دلیل بازگشت وجه