ابزار حقوق
ترمینیشن (قاچاق صوت)
1025 نفر

هر آنچه که باید در مورد ترمینیشن بدانید

ترمینیشن یا قاچاق صوت اصولا در زمانی رخ می‌دهد که اشخاص با استفاده از پهنای باند سیستم تماس تلفنی اینترنتی ساعت ها و بدون پرداخت هزینه از خارج از ایران…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه