ابزار حقوق
453 نفر

دادسرا

نظر به  به افزایش جرایم ر جامعه، سازمان های مختلف برای رسیدگی به پرونده های قضایی در کشور پیش بینی شده است. از جمله آنها، دادسرای عمومی و انقلاب است…
استشهادنامه
713 نفر

هر آن چه که باید در مورد استشهادیه بدانید

استشهاد در معنای لغوی شامل، شاهد آوردن، طلبیدن شهادت، بیانات شخص یا اشخاصی را به عنوان شهود ذکر کردن، شاهد خواستن برای اثبات دعوی می باشد. هر شخصی که به دنبال…
شکوائیه
1039 نفر

هر آنچه که باید در مورد شکوائیه بدانید

معرفی شکوائیه شکوائیه در حقیقت درخواستی است که از طریق آن فرد یا گروهی از افراد که از حادث شدن یک عمل مجرمانه صدمه دیده‌اند، از دادگاه و مرجع قضایی…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه