ابزار حقوق
403 نفر

قرارداد بارگیری و حمل خاک

قرارداد بارگیری و حمل خاک یکی از انواع قراردادهای پیمانکاری است که میان کارفرما و پیمانکار منعقد می شود. این نوع قراردادها بیشتر برای بارگیری مواد معدنی، گازها، مواد آلی…
EPC Contract
1542 نفر

ویژگی‌های قرارداد EPC

ویژگی‌های قرارداد EPC   مقدمه به طور معمول در روند ایجاد قراردادها برای پروژه های بزرگ، مدیر پروژه به یک مهندس مشاور دستور می دهد که طراحی پروژه را برعهده…
EPC Contract
1991 نفر

قرارداد EPC

قراردادهای EPC (مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا)   مقدمه به طور معمول در روند ایجاد قراردادها برای پروژه های بزرگ، مدیر پروژه به یک مهندس مشاور دستور می دهد که…
مقدمه ای بر Bail ins & Bail Outs
939 نفر

مقدمه ای بر Bail Ins & Bail Outs

مقدمه ای بر Bail ins & Bail Outs   اکثر مردم با مفهوم کمک مالی پس از بحران اقتصادی جهانی آشنا هستند، زمانی که بسیاری از دولت ها مجبور شدند…
ثبت شرکت
1574 نفر

ثبت شرکت

زمانی که کسب و کارتان به نتیجه دلخواهتان رسید وقت آن است که آن را به عنوان یک شرکت ثبت کنید. در ابتدای بحث باید بگوییم که راه چندان سختی…
شرکت تعاونی
1438 نفر

شرکت‌های تعاونی

  فلسفه شرکت‌های تعاونی   مکرراً شنیده شده که خصوصی سازی یکی از اهداف نظام اقتصادی ایران است. خصوصی سازی به خودی خود هدف نیست، بلکه مهم این است که…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه