ابزار حقوق
880 نفر

ثبت برند

هر استارتاپ یا شرکتی که خدمات یا محصولات ارائه می دهد در تلاش است تا این محصولات را از سایر رقبا متمایز نشان دهد. نام تجاری در واقع همان نام…
مقدمه ای بر حقوق مالکیت فکری
745 نفر

مقدمه ای بر حقوق مالکیت فکری

  مقدمه ای بر حقوق مالکیت فکری بشر از زمانی که به کشاورزی روی آورد به نوعی با مالکیت فکری آشنا شد اگرچه متفاوت بود پس نیاز بشر انسان را…
مالکیت معنوی
1241 نفر

مرکز مالکیت فکری

در ابتدای امر باید یک تعریف از مالکیت فکری داشته باشیم. مالکیت معنوی عبارت است از کلیه‌ی اندیشه‌ها و ایده‌های یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی، که دارای ارزش…
اقسام سرمایه گذاری خارجی
1569 نفر

اقسام سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری مستقیم در جایی که بخش خصوصی مجاز به سرمایه گذاری است. در این بند اشاره مستقیم به سرمایه گذاری مستقیم شده است. یعنی از تقسیم بندی معمول و…
دانش فنی
1316 نفر

قرارداد دانش فنی

قرارداد دانش فنی تعریف دانش فنی دانش فنی، در اختیار داشتن اطلاعات و مهارت های مربوط به زمینه های صنعتی یا علمی است که توانایی فهم کامل مهارت های کلیدی…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه