ابزار حقوق
ویژگی های مشترک قراردادهای نفتی
347 نفر

ویژگی های مشترک قراردادهای نفتی

  وجوه مشترک قراردادهای نفتی   تمام قراردادهای نفتی دارای عناصر مشترک اساسی زیر هستند. مدت قرارداد قرارداد به سه فاز اصلی تقسیم میشود : فاز مقدماتی یا شناسایی ،…
انواع قراردادهای نفتی
211 نفر

انواع قراردادهای نفتی

  منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران با هر یک از شرکتهای خارجی به منظور اجرای هر کدام و یا تمامی…
تاریخچه ی انواع قراردادهای نفتی
606 نفر

تاریخچه قراردادهای نفتی در ایران

تاریخچه انواع قراردادهای نفتی بند اول: امتیازات نفتی قراردادهای نفتی ایران با دادن امتیازات متعدد به کشورها و افراد متخلف آغاز شد. بارون جولیوس رویتر آلمانی تبار که در سال…
انواع انرژی تجدیدپذیر
636 نفر

انواع انرژی های تجدید پذیر

انواع انرژی های تجدیدپذیر   ما در حوزه حقوق انرژی، non-renewable رو مطرح کردیم که غیرتجدیدپذیر هستند و به انرژی های فسیلی رسیدیم که یک سری از آنها مثل oil…
انرژی تجدیدپذیر
1086 نفر

انرژی های تجدید ناپذیر

انرژی‌های تجدید ناپذیر دو دسته‌اند: 1. Conventional: یعنی انرژی های متعارف؛ انرژی هایی که به طور معمول در دست بشر هست و بشر از آنها استفاده میکند. دسترسی به اینها…
EPC Contract
1388 نفر

قرارداد EPC

قراردادهای EPC (مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا)   مقدمه به طور معمول در روند ایجاد قراردادها برای پروژه های بزرگ، مدیر پروژه به یک مهندس مشاور دستور می دهد که…
اقسام سرمایه گذاری خارجی
1053 نفر

اقسام سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری مستقیم در جایی که بخش خصوصی مجاز به سرمایه گذاری است. در این بند اشاره مستقیم به سرمایه گذاری مستقیم شده است. یعنی از تقسیم بندی معمول و…
دسته ها سرمایه گذاری خارجی
1045 نفر

دسته های سرمایه گذاری خارجی

در مقاله گذشته بحث در اقسام سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و ماده 3 این قانون بود و خدمت دوستان عرض شد…
قرارداد برداشت محصول
1018 نفر

قرارداد برداشت محصول

دو مدل اصلی و عمده برای یک موافقتنامه پروژه: 1.قرارداد Offtake  که در آن شرکت پروژه یک محصول را تولید می کند و آن را به خریدار offtaker می فروشد.…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه