ابزار حقوق
انواع قراردادهای نفتی
314 نفر

انواع قراردادهای نفتی

  منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران با هر یک از شرکتهای خارجی به منظور اجرای هر کدام و یا تمامی…
تاریخچه ی انواع قراردادهای نفتی
1052 نفر

تاریخچه قراردادهای نفتی در ایران

تاریخچه انواع قراردادهای نفتی بند اول: امتیازات نفتی قراردادهای نفتی ایران با دادن امتیازات متعدد به کشورها و افراد متخلف آغاز شد. بارون جولیوس رویتر آلمانی تبار که در سال…
انواع انرژی تجدیدپذیر
943 نفر

انواع انرژی های تجدید پذیر

انواع انرژی های تجدیدپذیر   ما در حوزه حقوق انرژی، non-renewable رو مطرح کردیم که غیرتجدیدپذیر هستند و به انرژی های فسیلی رسیدیم که یک سری از آنها مثل oil…
انرژی تجدیدپذیر
1589 نفر

انرژی های تجدید ناپذیر

انرژی‌های تجدید ناپذیر دو دسته‌اند: 1. Conventional: یعنی انرژی های متعارف؛ انرژی هایی که به طور معمول در دست بشر هست و بشر از آنها استفاده میکند. دسترسی به اینها…
قراردادهای انرژی
1242 نفر

قراردادهای انرژی

حقوق انرژی عمدتا روی قراردادهای انرژی استوار است و قراردادهای انرژی هم بسیار مهمند از این جهت که مبانی و اصول و قواعدی دارد که آشنایی با آن برای ما…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه