ابزار حقوق
سنوات عیدی پاداش
782 نفر

سنوات-عیدی-پاداش

عیدی اصولاً با نزدیک شدن به پایان هر سال، کلیه کارگران و کارمندان در انتظار مشخص شدن میزان و نحوه محاسبه عیدی در سال پیش‌رو می باشند. امسال نیز جمع…
حمایت از کارگران
1424 نفر

حمایت از کارگران

کار یکی از مهمترین وجوه زندگی بشر است. انسانها یا کارفرما هستند یا کارگر یا خویش‌­فرما. عمده افراد بشر جزو دسته دوم هستند و کل حیات بشر بر مبنای این…
مرخصی زایمان
1472 نفر

مرخصی زایمان

باردار شدن بانوان در زمانی که شاغل هستند ممکن است باعث نگرانی آنان شود. طول دورانی که شخص در دوران بارداری به مرخصی می رود، حقوقی که در ایام مرخصی…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه