حقوق کار

نمونه قرارداد پیمانکاری کناف نمونه قرارداد پیمانکاری کناف یکی از مهمترین و پرکاربردترین نوع قر...

از قراردادهایی که امروزه بسیار در مکان های خاص استفاده می شود، باید به نمونه قرارداد استخدام کارگ...

عیدی اصولاً با نزدیک شدن به پایان هر سال، کلیه کارگران و کارمندان در انتظار مشخص شدن میزان و نحوه...

کار یکی از مهمترین وجوه زندگی بشر است. انسانها یا کارفرما هستند یا کارگر یا خویش‌­فرما. عمده افرا...

باردار شدن بانوان در زمانی که شاغل هستند ممکن است باعث نگرانی آنان شود. طول دورانی که شخص در دورا...

دلیل بازگشت وجه