ابزار حقوق
36 نفر

قرارداد کارشناسی کارگزار

قرارداد کارشناسی کارگزار به عنوان یکی از نمونه قراردادهای کارگزاری یا قرارداد بروکری، شناخته می شود که در حوزه معاملاتی کاربرد دارد.  کسب و کارهای بسیاری در حوزه صنعت، تجارت،…
ویژگی های اطلاعات نهانی
637 نفر

ویژگی های اطلاعات نهانی در بازار سرمایه

 ویژگی های اطلاعات نهانی  در بازار سرمایه ایران و اتحادیه اروپا در تعریف اطلاعات نهانی ، با توجه به ماهیت خاص این اطلاعات در بازار اوراق بهادار و اهمیت انتشار…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه