ابزار حقوق
داده پیام
895 نفر

داده پیام

  هرگاه نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است. شاه بیت هم قانون آنسیترال هم این قانون اینست که سند الکترونیکی مثل سند کاغذی می…
مقدمه ای بر تجارت الکترونیک
967 نفر

مقدمه ای بر تجارت الکترونیک

تا به حال مردم در فضای جغرافیایی تجارت می­کردند اینکه می­گویند سایبر یا مجازی اصطلاح استاندارد نیست و به جای هم به کار می­روند و مرجع خاصی آن­ها را مشخص…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه