حقوق تجارت بین الملل

آیا می‌دانید اسناد تجاری بین المللی و انواع اسناد تجارت خارجی کدامند؟ یکی از معاملات بسیار مهم، م...

شاید برای بیشتر مردم تنظیم قرارداد بیمه تجهیزات الکترونیک چندان متداول نباشد. زیرا این نوع قراردا...

سرمایه گذاری  به یکی از دو طرق مندرج در ماده 3 انجام می پذیرد:  سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمین...

پرداخت هزینه قرارداد معمولاً به صورت مرحله ای صورت می پذیرد ابتدا یک وثیقه تودیع می شود و سپس پرد...

ویژگی‌های قرارداد EPC مقدمه به طور معمول در روند ایجاد قراردادها برای پروژه های بزرگ، مدیر پروژه ...

مقایسه‌ی تطبیقی مبحث ایجاب در یونیدوغا، بیع بین‌المللی و حقوق ایران قرارداد ممکن است با قبول یک ا...

قراردادهای EPC (مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا) مقدمه به طور معمول در روند ایجاد قراردادها برای پرو...

  بی‌طرفی داوران در دیوان داوری ورزش بی‌طرفی عموماً به این معنی است که داور جانبدار نیست، و او در...

استقلال داوران در دیوان داوری ورزش پس از اینکه یک داور وظیفه افشای اطلاعات مرتبط را به انجام رسان...

تردیدی در این نیست که ایران به عنوان یک مرکز ثقل انرژی میتواند در دنیا نقش مهمی داشته باشد به این...

دلیل بازگشت وجه