ابزار حقوق
880 نفر

ثبت برند

هر استارتاپ یا شرکتی که خدمات یا محصولات ارائه می دهد در تلاش است تا این محصولات را از سایر رقبا متمایز نشان دهد. نام تجاری در واقع همان نام…
ابطال شناسنامه
1319 نفر

ابطال شناسنامه

شناسنامه به عنوان یکی از اسناد هویتی در ایران استفاده می شود و وظیفه‌ی سازمان ثبت احوال است که شناسنامه فعلی شخص متقاضی را ابطال کرده  و شناسنامه جدید را صادر نماید.…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه