حمل و نقل هوایی

کنوانسیون‌های حمل و نقل هوایی  از اینجا به بعد وارد بخش حقوق خصوصی حقوق حمل ونقل هوایی می شویم که...

 انواع آزادی در حمل و نقل هوایی (freedoms of the air) در مقاله قبل گفتیم که نمونه موافقت نامه های...

کنوانسیون شیکاگو 1994 دولت ها جهت انجام پروازها، توافقی با دولت دیگر می کنند و مجوز موردی می گیرن...

مقررات حاکم بر جبران خسارت ناشی از بیش‌فروشی و ممانعت از سوار شدن      در حمل‌و‌نقل هوایی، مسافرا...

شرایط شرکت در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری رشته‌ی حقوق یکی ازگرایش‌های علوم انسانی می‌باشد که...

روش‌های جبران خسارت تداخل و تضادی که در حوزه اعمال قوانین بین المللی و قانون ۲۶۱ اتحادیه اروپا در...

اقامه دعوی علیه شخص ثالث در حمل و نقل هوایی قسمت دوم  تأخیر در پرواز  بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون و...

اقامه دعوی علیه شخص ثالث (اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث: پرداخت کامل غرامت یا پرداخت بخشی از آن توسط...

ماهیت حمل و نقل هوایی حمل‌‌و‌نقل هوایی ذاتا ماهیتی بین‌المللی و فرامرزی دارد. نکته اساسی آن است ک...

  مقدمه ای بر حمل و نقل هوایی   نویسنده: بهنام نیک خواه کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصاد...

دلیل بازگشت وجه