ابزار حقوق
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی
1240 نفر

مبنای مسئولیت متصدی در حمل و نقل

در مورد مقررات هامبورگ در مورد مبنای مسئولیت بود.که مثل رتردام ماده ی خاصی دارد درباره ی مسئولیت،در آنجا صریحاً مبنا را تقصیر بیان کرده و آن را فرض گرفته…
مقدمه ای بر حمل و نقل دریایی
1441 نفر

مقدمه‌ای بر حمل و نقل دریایی

مقدمه‌ای بر حمل و نقل دریایی حمل و نقل دریایی یکی از مسائل حقوق دریایی است. در حقوق حمل و نقل دریایی بر خلاف حقوق هوایی، کنوانسیون های مربوط به…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه