ابزار حقوق
حقوق فرستنده ی کالا
758 نفر

حقوق فرستنده‌ی کالا

حقوق فرستنده‌ی کالا حق استرداد، واگذاری، دادن دستور در مورد تغییر گیرنده و محل تحویل کالا حق اقامه دعوا حق استرداد ناشی از حقی است که فرستنده نسبت به تصرف…
تکالیف فرستنده کالا در حمل و نقل جاده ای
735 نفر

تکالیف فرستنده کالا در حمل و نقل جاده‌ای

تکالیف فرستنده کالا فرستنده کالا کسی است که کالا را تحویل متصدی می دهد تا آن را حمل کند، چنانچه گاها ممکن است  گیرنده ی کالا همان فرستنده کالا باشد.…
مقدمه ای بر حمل و نقل جاده ای - ابزار حقوق
686 نفر

مقدمه‌ای بر حمل و نقل جاده‌ای

  مقدمه ای بر حمل و نقل جاده ای اهمیت حمل و نقل جاده ای در کشور ما به خاطر وجود مرزهای خاکی زیاد بالاست و بخش مهمی از ترانزیت…
تعهدنامه
1434 نفر

شروط محدود کننده‌ی مسئولیت متصدی

هرجند در مورد معافیت از مسئولیت گفتیم این شرط پذیرفته نشده اما در مورد بحث محدودیت مسئولیت هم در کنوانسیون CMR و هم در حقوق داخلی خودمان پیش بینی شده.…
حقوق متصدی حمل و نقل جاده ای
1389 نفر

حقوق متصدی حمل و نقل جاده ای

حقوقی که متصدی حمل و نقل جاده ای بین المللی دارد سه دسته است مهم ترین حقی که متصدی حمل دارد همان چیزی است که هدف متصدی است و آن…
مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده ای
1370 نفر

مسئولیت های متصدی حمل و نقل جاده ای

الف) نوع مسئولیت: مسئولیت متصدی حمل بحث بسیار مهمی است . در حقوق چند نوع مسئولیت داریم از جمله مسئولیت تضامنی ، مسئولیت نسبی ، امانی و… اصل مسئولیت متصدی…
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه