ابزار حقوق
مهریه عندالمطالبه

عندالمهریه

مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه در امر ازدواج در این اوضاع اقتصادی سخت اگر خانواده عروس هستیم، بهتره خودمون رو به جای پسری بذاریم که می‌خواد ازدواج کنه. برای یک…
حقوق خصوصی, حقوق زنان
اقامتگاه

اقامتگاه

اقامتگاه در قانون چگونه تعریف شده است و چه آثاری دارد؟ ماده‌ی ۱۰۰۲ قانون مدنی به تعریف اقامتگاه پرداخته است به موجب این ماده: «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی…
حقوق خصوصی
وکیل

احوال شخصیه

احوال شخصیه عبارت است از مجموعه اوصاف غیر مالی شخصی بدون توجه به جایگاه شغلی و مقام وی در اجتماع. اجزای تشکیل دهنده احوال شخصیه عبارتند از وضعیت و اهلیت.…
حقوق خصوصی
ابزار حقوق
فهرست

دلیل بازگشت وجه