انتخاب نام فرزند

انتخاب نام فرزند

تا به حال به این فکر کردی چه نام هایی رو می تونی برای فرزندت انتخاب کنی و چه نام هایی رو قانون منع کرده؟ بنظرت چه مرجعی می تونه بگه که این اسم ممنوعه؟ حتما پیش خودت فکر کردی که دادگاه می تونه همچین کاری رو بکنه؟ اما سخت در اشتباهی وقتی فرزندت رو […]

دلیل بازگشت وجه