با اطمینان خاطر از حقوق
خود دفاع کنید

دسترسی به بیش از 600 نمونه قرارداد اختصاصی، منصفانه و
مطابق با آخرین تغییرات قانونی به صورت کاملا آنلاین!

جدیدترین قراردادها

قرارداد استخدام مدیرعامل

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 125,000 تومان است.

قرارداد استخدام فروشنده پوشاک بچه‌گانه

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

قرارداد استخدام فروشنده پوشاک

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

قرارداد استخدام فروشنده خانم

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

قرارداد استخدام فروشنده آقا

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

قرارداد استخدام جهت اجرای امور محوله

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 89,000 تومان است.

قرارداد استخدام مشاور حقوقی

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

قرارداد استخدام مدرس

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

قرارداد کار با مدت معین

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

قرارداد کار موقت با مدت معین

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

قرارداد کار موقت کارپذیر

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

قرارداد کار موقت

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

دادخواست ها

همه محصولات

اظهارنامه ها

همه محصولات