چک

یکی از موارد بسیار مهم در سندهای تجاری، سرقت اسناد تجاری + آثار مفقودی و گم شدن و اتلاف اسناد تجا...

آیا می‌دانید منظور از صدور اسناد تجاری به نمایندگی + تعیین شخص مسئول چیست؟! مفهوم این امر واگذاری...

چک بدون امضاء چه وضعیتی دارد؟ + نکات چک بدون امضاء چگونه است؟ آیا این چک از اعتبار قانونی برخوردا...

اگر با اسناد تجاری سروکار دارید، قطعاً با موضوع ظهرنویسی چک و مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان نیز مواج...

حتماً شما نیز در بسیاری از فعالیت‌های تجاری، خرید و فروش‌ها، ضمانت و … شاهد نام اسناد تجاری...

دلیل بازگشت وجه