ابطال شناسنامه

ابطال شناسنامه
5/5 - (1 امتیاز)

ابطال شناسنامه

شناسنامه به عنوان یکی از اسناد هویتی در ایران استفاده می شود و وظیفه‌ی سازمان ثبت احوال است که شناسنامه فعلی شخص متقاضی را ابطال کرده  و شناسنامه جدید را صادر نماید.

ابطال شناسنامه فعلی و گرفتن شناسنامه جدید نیاز به داشتن شرایط خاصی دارد که شخص باید به آن ها توجه کند تا بتواند شناسنامه جدید خود را دریافت کند.

در عصر حاضر، اصولا باطل کردن شناسنامه جهت کاهش سن فرد انجام می شود. برای پدر یا برادر بزرگترش می باشد، که پس از فوت پدر یا برادر بزرگترش، باطل نشده و به او رسیده است. برای مثال علی رضا جهت باطل کردن شناسنامه خود اقدام می کند، و مدعی است که این شناسنامه ای که وجود دارد متعلق به خودش نیست. در ایران قدیم  این اتفاق بسیار رخ می داد که پس از فوت فرزند بزرگتر، شناسنامه شخص فوت شده باطل نمی شد و به فرزند کوچکتر خانواده می رسید. در این حالت سن واقعی فرد با آنچه در شناسنامه ثبت شده است متفاوت بود. به همین دلیل است که در عصر حاضر بسیاری از افراد اقدام به باطل کردن شناسنامه فعلی خود می کنند

ناگفته نماند که باطل شدن شناسنامه به آسانی رخ نمی دهد.  نخست شخص متقاضی باید به پزشکی قانونی برود تا آن ها با توجه به امکانات خود وضعیت فیزیکی فرد را مورد بررسی قراردهند سپس جواب پزشکی قانونی به دادگاه تقدیم می شود. سپس دادگاه نیز در صورتی که پاسخ پزشکی قانونی را تایید کند دستور ابطال شناسنامه فعلی را می دهد. البته قبل از باطل شدن شناسنامه فعلی، استشهاد محلی (شهادت گرفتن یا شهادت دادن) به وسیله ثبت احوال انجام می شود.

ابطال شناسنامه فرد فوت شده

مطابق با دیدگاه قانون، ابطال شناسنامه شخصی که فوت شده است اهمیت بسیار بالایی دارد. چرا که شناسنامه یکی از اسناد احراز هویت اشخاص می باشد. هر فرد فقط حق استفاده از شناسنامه شخصی خود را دارد و در صورت فوت آن شخص دیگر آن شناسنامه فاقد اعتبار و ارزش قانونی است.

بعد از آن که شخص فوت کرد باید به یکی از ادارات ثبت احوال مراجعه کرد و تقاضای ابطال شناسنامه شخص متوفی را داد. چنانچه شخص ایرانی در خارج از کشور فوت کند باید به مأمورین کنسولگری محل اقامت فرد فوت شده مراجعه کرد یا به نحوی با ادارات ثبت واقع در ایران ارتباط برقرار کرد.

اصلاح شناسنامه

در برخی  موارد، که شناسنامه متعلق به خود شخص متقاضی است، اصلاح شناسنامه صورت می پذیرد. البته این مبحث نیز شرایط خاص مربوط به خود را دارد.

در این حالت شخص متقاضی این ادعا را دارد که به دلیل اشتباه مامور ثبت احوال، سن فرد به اشتباه در شناسنامه درج شده است ممکن است به دلیل اشتباه مأمور ثبت احوال سن او در شناسنامه به اشتباه درج شده است. نکته مهمی که باید بدان توجه نمود این است که  که هر شخص تنها یک مرتبه می‌تواند نسبت به تصحیح سن در شناسنامه اقدام نماید و در صورتی که اختلاف سنی فرد متقاضی بیش از 5 سال باشد، بعد از تشخیص کمیسیون پزشکی اجازه اصلاح شناسنامه صادر می شود.

ابطال شناسنامه بر اثر خارج شدن از تابعیت یک کشور

مطابق با اصل 41 قانون اساسی کشور عزیزمان ایران، تابعیت ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت این حق را ندارد که از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر آنکه خود شخص درخواست ترک تابعیت دهد یا بدون آنکه درخواست ترک تابعیت دهد تابعیت کشور دیگری را بدست آورده باشد. بدین ترتیب افراد می توانند از تابعیت خود خارج شوند و ترک تابعیت کنند.

مطابق با ماده 988 قانون مدنی: اشخاص ایرانی نمی توانند تابعیت خود را ترک کنند، مگر در شرایط زیر:

  1. رسیدن به سن 25 سال تمام.
  2. هیآت وزرا اجازه ترک تابعیت را صادر کنند.
  3. قبل از درخواست ترک تابعیت تعهد نمایند که در مدت یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است‌ بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق‌ این ماده ترک تابعیت می‌ نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردد مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها‌ هم باشد.
  4. خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف) کسانیکه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند.
چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.
تبصره ب) هیئت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا بجهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.

مرجع صلاحیت‌دار برای اصلاح یا ابطال شناسنامه

1- چنانچه شخص متقاضی مدعی شود که اختلاف سن شناسنامه‌اش با سن واقعی وی بیشتر از پنج سال است، باید به کمیسیون تشخیص سن مستقر در فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه اش رجوع کند.

اعضای این کمیسیون عبارتند از:

  • فرماندار یا بخشدار،
  • رئیس اداره ثبت احوال محل،
  • پزشک منتخب،
  • مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش.

ریاست این کمیسیون بر عهده قاضی دادگاه محل است.

شخص متقاضی تنها یک بار در طول عمر خود حق دارد از این طریق برای اصلاح سن مندرج در شناسنامه اقدام کند.

این درخواست هم می تواند در جهت افزایش و هم کاهش سن باشد. برای مثال متقاضی می تواند مدعی شود که سن او درشناسنامه ۴۰ سال است ولی سن واقعی اش ۴۶ سال یا ۳۴ سال است. در هر حال این اختلاف سن نباید کمتر از پنج سال باشد.

2- چنانچه شخص متقاضی مدعی شود که سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه اش کمتر از پنج سال اختلاف دارد، باید به دادگستری رجوع کند.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی ابطال شناسنامه در مرجع صالح

1- تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)

2- تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)

3- تصویر مصدق استشهادیه محلی (اختیاری)

4- کارت ملی (اجباری)

5- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه (اجباری)

چرا باید از خدمات ابزارحقوق استفاده کنیم

برای انعقاد هر نوع قراردادی، وکالتنامه، اظهارنامه، تعهدنامه، دادخواست، شکوائیه و… باید نسبت به قوانین آن به صورت کامل آگاه باشیم. عدم رعایت هر یک از موارد قانونی، باعث به وجود آمدن خسارت‌های سنگین برای هر یک از طرفین قرارداد خواهد شد. لذا انعقاد چنین اوراقی باید توسط وکلا یا کارشناسان حقوقی صورت پذیرد. ضمناً استفاده از پیش‌نویس های آماده هر اوراقی‌ باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می گردد.

آخرین پادکست ها
جدیدترین محصولات

قرارداد دورکاری با مدت معین قرارداد دورکاری با مدت معین، همانط...

71,000 تومان

قرارداد کار موقت با مدت معین قرارداد کار موقت با مدت معین همان...

71,000 تومان

قرارداد کار ساعتی با مدت معین قرارداد کار ساعتی با مدت معین هم...

69,900 تومان

مقدمه در رابطه با تمکین زوجه اگر شما با ماده‌ها و تعاریف موجود...

69,900 تومان
مقالات مرتبط

یکی از موارد بسیار مهم در سندهای تجاری، سرقت اسناد تجاری + آثار مفقودی و گم شدن و اتلاف اسناد تجا...

نمونه قرارداد پیمانکاری کناف نمونه قرارداد پیمانکاری کناف یکی از مهمترین و پرکاربردترین نوع قر...

نمونه قرارداد استخدام ادمین اینستاگرام یکی از نمونه قراردادهای پرکاربرد در حال حاضر، نمونه قرا...

دیدگاه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دلیل بازگشت وجه