حقوق بین الملل

 انواع آزادی در حمل و نقل هوایی (freedoms of the air) در مقاله قبل گفتیم که نمونه موافقت نامه های...

سرمایه گذاری  به یکی از دو طرق مندرج در ماده 3 انجام می پذیرد:  سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمین...

ویژگی‌های قرارداد EPC مقدمه به طور معمول در روند ایجاد قراردادها برای پروژه های بزرگ، مدیر پروژه ...

قراردادهای EPC (مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا) مقدمه به طور معمول در روند ایجاد قراردادها برای پرو...

کار یکی از مهمترین وجوه زندگی بشر است. انسانها یا کارفرما هستند یا کارگر یا خویش‌­فرما. عمده افرا...

انتخاب داوران در دیوان داوری ورزش دیوان داوری ورزش دارای بیش از ۳۵۰ داور (در ژانویه سال ۲۰۰۰) است...

این زیر مجموعه، هدفش فراهم کردن تاریخچه مختصری از دیوان داوری ورزش و شرحی از مشکلات اولیه آن درمو...

دلیل بازگشت وجه